Disclaimer theVillageGreen

Aansprakelijkheid

Hoewel theVillageGreen de grootst mogelijke zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website/platform, kunnen onjuistheden of onvolledigheden niet altijd voorkomen worden. theVillageGreen is dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Evenmin kan theVillageGreen aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen, onderbrekingen of vertraging in de doorgifte van informatie.

Auteursrecht

theVillageGreen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van theVillageGreen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer theVillageGreen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door theVillageGreen worden aanbevolen. theVillageGreen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door theVillageGreen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

theVillageGreen heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.

Vragen

Als u vragen heeft over deze disclaimer dan kunt u contact met ons opnemen:

theVillageGreen
info@thevillagegreen.nl
+31 36 844 60 40